Valikko Sulje

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Kuvaaja Salla Kallio

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi.

Kennelliiton ohjeiden mukaan kaikille roduille tulee laatia jalostuksen tavoiteohjelma. Suomen schipperkekerho on vuoden 2017 aikana jalostustoimikunnan johdolla laatinut esityksen rodun jalostuksen tavoiteohjelmaksi. JTO on tehty Kennelliiton ohjeiden mukaan mallirunkoa käyttäen. Schipperke kuuluu suurilukuisiin koirarotuihin, eli viiden vuoden ajan on rekisteröity yli 250 koiraa.

JTO-esitys hyväksyttiin Suomen Kääpiökoirayhdistyksen kokouksessa 19.12.2023. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt rodun JTO:n vuosille 2024-2028 kokouksessaan 12.3.2024.