Valikko Sulje

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Schipperke tunturimaisemassa
Kuva: Aila Leppäkoski

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi.

Kennelliiton ohjeiden mukaan kaikille roduille tulee laatia jalostuksen tavoiteohjelma. Suomen schipperkekerho on vuoden 2017 aikana jalostustoimikunnan johdolla laatinut esityksen rodun jalostuksen tavoiteohjelmaksi. JTO on tehty Kennelliiton ohjeiden mukaan mallirunkoa käyttäen. Schipperke kuuluu suurilukuisiin koirarotuihin, eli viiden vuoden ajan on rekisteröity yli 250 koiraa.

JTO-esitys hyväksyttiin ylimääräisessä Suomen schipperkekerhon yhdistyskokouksessa 4.2.2018 sekä Suomen Kääpiökoirayhdistyksen vuosikokouksessa 21.2.2018. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt rodun JTO:n vuosille 2018-2022 kokouksessaan 14.5.2018 pienin korjausehdotuksin. Korjaukset on toimitettu kennelliittoon 11.9.2018 ja korjausten hyväksyntä saapui 20.11.2018.