Valikko Sulje

Jalostustarkastukset

Kuvaaja Anna Mannermaa

Jalostustarkastus ei ole kilpailu, siellä ei laiteta koiria paremmuusjärjestykseen. Tarkoituksena on saada koirista näyttelyarvosteluja yksityiskohtaisempaa tietoa ja selvittää yksittäisten koirien periyttämiä ominaisuuksia. Jokainen koira tutkitaan ja arvioidaan tarkasti sekä punnitaan ja mitataan. Arvioinnissa käytetään Kennelliiton virallisia jalostustarkastuslomakkeita. Jalostustarkastus voi olla joko ulkomuodon tai käyttäytymisen jalostustarkastus.

Jalostustarkastus antaa koiran omistajalle tärkeää tietoa koiran rakenteesta, ulkomuodosta ja/tai käyttäytymisestä. Koirat eivät siis kilpaile keskenään, vaan jokainen esiintyy yksin ja omassa rauhassa. Tavoitteena olisi saada kaikkien näyttelykävijöiden lisäksi kotikoirat näytille.

Yhdistyksen järjestämät jalostustarkastukset

Suomen Schipperkekerho ry on järjestänyt jalostustarkastuksia vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2016 suoritettiin ensimmäinen Kennelliton virallinen sekä ulkomuodon että käyttäytymisen jalostustarkastus.  Kennelliiton virallisen tarkastuksen järjestämisen edellytyksenä on, että rodulla on Kennelliiton hyväksymä ulkomuodon ja käyttäytymisen ihanneprofiili.

Vuoden 2016-2018 kennelliiton viralliseen ulkomuodon jalostustarkastukseen osallistuneille urokselle jalostustarkastuslomake, jossa todetaan kivesten olevan normaalit on myös kivestodistus, jonka kennelliitto hyväksyy näyttelytuloksen puuttuessa. Aiempien vuosien jalostustarkastuksiin osallistuneiden urosten omistajilla on madollisuus erillisellä anonomuksella kennelliittoon saada kivestodistus jalostustarkastuksen perusteella.

Tulosten tallentuminen jalostustietojärjestelmään

Omistajan tai omistajan valtuuttaman henkilön pitää tehdä ennakkolähete jalostustarkastukselle, jotta tulos voidaan tallentaa. Lähete tilataan osoitteesta https://www.kennelliitto.fi/tilaaterveystutkimus tai Omakoira-mobiilisovelluksella. Lähetteen hinta on kaksi euroa. Yhdistykset tallentavat tulokset itse, eikä niitä siis enää toimiteta Kennelliittoon tallennettaviksi.

Kennelliittoon aiemmin toimitettuja ja vielä tallentamattomia tuloksia tallennetaan Kennelliiton toimesta kevään 2020 aikana vähitellen. Näidenkin tulosten vuodesta 2016 lukien kirjaaminen edellyttää omistajilta lähetteiden tilaamista.

Uusi ohje kennelliiton jalostustarkastuksiin, voimassa 1.1.2020.

Ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran täytyisi osata kävellä taluttimessa vetämättä, jotta liikkeet pystytään arvioimaan. Lisäksi koiran pitää seistä hetki paikallaan (pöydällä ja maassa), jotta tuomari voi arvioida sen rakennetta kohta kohdalta. Koiran tulee antaa koskea itseensä ja hampaatkin pitäisi päästä näkemään. Tietysti koira on puhdas ja kammattu. Koiran on oltava 18 kuukautta täyttänyt.

Jalostustarkastusten ihanneprofiilien arvosteluasteikko muuttuu kesällä 2019. Kennelliitolta on tullut uudet ohjeet jalostustarkastusten ihanneprofiilien päivittämiseksi kolmiportaisesta arvosteluasteikosta (”ihanne”, ”hyväksyttävää” ja ”ei hyväksyttävää”) neliportaiseksi (”ihanne”, ”hyväksyttävää”, ”ei hyväksyttävää” ja uutena ”hylätty”). Uuden portaikon mukaiset ihanneprofiilit päivitetään nettisivuilla, kun Kennelliitto on hyväksynyt profiilin.

Käyttäytymisen jalostustarkastus

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta. Koiran on oltava 24 kuukautta täyttänyt. Käyttäytymisen ihanneprofiili on päivitetty vastaamaan Kennelliiton uutta luokitusta ja sen on hyväksytty kesällä 2019.

Tulokset