Valikko Sulje

Kasvatus

neljä schopperke pentua katselee veneen laidalla merelle
Kuva: Anne Granström

Schipperke on aktiivinen rotu; toimelias, väsymätön ja jatkuvasti kiinnostunut ympäristöstään sekä on hyvin lojaali omistajiaan kohden. Käyttötarkoitus edellyttää kestävää rakennetta, hyvää ja sujuvaa liikkuvuutta sekä valppautta. Arkuus tai aggressiivisuus ei sovellu rodun käyttötarkoitukseen.

Nykyään schipperke on pitkälti seura- ja harrastuskoira, mihin se luonteeltaan ja aktiivisuutensa takia soveltuu hyvin. Jalostuksen keinoin on tärkeää pitää yllä rodun valpasta ja aktiivista luonnetta sekä ulkomuodoltaan FCI:n rotumääritelmän mukaisia koiria.

Tavoitteena toimeliaita ja aktiivisia schipperkejä

Rotuyhdistyksen päämääränä ja tehtävänä on ylläpitää ja säilyttää rotu alkuperäisenä, rotumääritelmän mukaisena, toimeliaana ja aktiivisena rotuna, jotta schipperke pystyy suoriutumaan nykyajan vaatimuksista myös yhteiskuntakelpoisena seura- ja harrastuskoirana. Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla rodunomaisia, keskitasoa parempia eikä niillä saa olla arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia.  Tavoitteena on jalostukseen käytettävien koirien jalostuspohjan pitäminen geneettisesti mahdollisimman monipuolisena ja rodun sukusiitoksen pitäminen maltillisena. Tavoitteena on jalostuspohjan laajentaminen käyttämällä yhä useampia jalostukseen soveltuvia yksilöitä, erityisesti uroksia, sekä käyttää koiria mahdollisimman pitkäikäisistä suvuista.

Rotuyhdistys kannustaa kasvattajia ja koiranomistajia osallistumaan erilaisiin harrastuksiin, virallisiin terveystarkastuksiin, luonnetesteihin, ulkomuodon ja käyttäytymisen jalostustarkastuksiin sekä näyttelyihin, jotta rodun tilanteesta näiden asioiden osalta saadaan ajantasaista tietoa.

Luonne

Koiran luonne on tärkeä ominaisuus, kun ajatellaan koiran asemaa ihmisen seuralaisena.

Luonne muodostuu koiran perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Kasvatuksessa tuleekin aina pyrkiä siihen, että jalostukseen käytettävät yksilöt ovat luonteeltaan ja käyttäytymiseltään ongelmattomia. Tällöin tuetaan koirien omaa hyvinvointia, sillä esimerkiksi stressiherkälle koiralle saattaa puhjeta muita koiria herkemmin erilaisia sairauksia. Ympäristövaikutuksista suuri merkitys koiran luonteelle on pentuajan kokemuksilla, jotka alkavat jo kasvattajan luona. Kasvatustyössä on hyvä kiinnittää huomiota koirien hyvään hermorakenteeseen ja rodunomaiseen toimintakykyyn.

Luonnetestit tukevat kasvatustyötä

Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilantessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle.

Jalostustoimikunta tukee kasvattajia työssään

Tavoitteena on myös jatkossa kerätä rotujärjestön käyttöön tietoa rodun sairauksista ja ongelmista sekä koirien omistajilta että kasvattajilta. Kaikki tieto auttaa rodun jalostusta eteenpäin ja voi estää sairauksien ja ongelmien yleistymisen rodussa. Jalostustoimikunta pyrkii palvelemaan kasvattajia entistä paremmin mm. tiedottamalla säännöllisesti yhdistyksen kotisivuilla, julkaisemalla Laivis-lehdessä terveyteen ja luonteeseen liittyviä kirjoituksia sekä järjestämällä vuosittain kasvattajatapaamisia ja muita koulutustilaisuuksia rotuun ja kasvatukseen liittyvistä aiheista.