Valikko Sulje

Tervetuloa Suomen Schipperkekerhon vuosikokoukseen!

Schipperken 12-vuotis syntymäpäiväpotretti

VUOSIKOKOUSKUTSU

Suomen Schipperkekerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
lauantaina 26.3.2022 Karkkilassa, alkaen kello 13:00. Kokouspaikkana on
ABC Masuuni Karkkila, Santasalonkatu 2, 03600 Karkkila. Kokoukseen voi myös
liittyä Teamsin kautta.

Mahdollisten kokousrajoitusten vuoksi vuosikokoukseen on ilmoittauduttava
etukäteen. Ilmoita tuletko paikan päälle vai liitytkö Teamsin kautta.

Ilmoittaudu viimeistään torstaina 24.3.2021 sähköpostiosoitteeseen
schipperke.hallitus(at)gmail.com

Kokouksen alussa palkitaan paras näyttely-, agility-, toko-, rallytoko- sekä
koiratanssischipperke sekä vuoden kasvattaja.

Kahvitarjoilu

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja kuullaan
toiminnantarkastajan lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä seuraavan
vuoden (2023) jäsenmaksut.
9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.
10.Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi (2) varajäsentä
11.Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä.
12.Valitaan henkilöt kenneljärjestöjen kokouksiin.
13.Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet.

– JTO:n käsittely ja hyväksyminen

14.Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle 1.
helmikuuta mennessä.
15.Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään
määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 23
pykälän määräykset.
16.Kokouksen päättäminen.

Lämpimästi tervetuloa!
Suomen Schipperkekerho ry, hallitus