Valikko Sulje

Tulossa avoin terveystietokanta schipperkeille

Koiran kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi on kasvatuksen ja rodun eteenpäin jalostamisen tärkeimpiä päämääriä. Rodun yleinen terveydentila kiinnostaa usein myös muita rodun harrastajia. Tällä erää tietoa erilaisista terveydellisistä seikoista on hyvin heikosti saatavilla kaikille avoimista tietolähteistä. Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä näkyvät viralliset terveystarkastukset luuston ja silmien osalta, mutta myös muuta tietoa kaivataan rodun yleistilan kartoittamiseksi.

Suomen Schipperkekerho tuo kevään 2020 vuosikokouksessa jäsenistölleen esityksen terveystietokannasta, jonka avulla voidaan kattavasti kartoittaa rodun terveystilannetta sekä jakaa tietoa avoimesti. Terveystietokantaa suunnittelemaan ja toteuttamaan Schipperkekerhon hallitus on syksyllä 2019 nimittänyt työryhmän, johon kuuluvat Susanna Stenberg, Henriikka Toikka ja Tia Toppari. Työryhmä työskentelee yhteistyössä Suomen Schipperkekerhon jalostustoimikunnan kanssa.

Päämääränä projektissa on koostaa kattava, kaikille avoin tietokanta, jonne omistajat tai kasvattajat koiran omistajan luvalla voivat ilmoittaa koiriensa/kasvattiensa terveydentilaa koskevia tietoja Tarkoituksena on kerätä monipuolisesti dataa niin terveistä kuin sairaistakin koirista. Vastaavia avoimia tietokantoja löytyy useilta eri rotuyhdistyksiltä.

Tietokannan tarkoitus on toimia kanavana julkistaa koiran sellaisia terveyteen tai ulkomuotoon liittyviä asioita, jotka eivät tule ilmi Suomen Kennelliiton ylläpitämästä jalostustietojärjestelmästä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi erilaisten geenitestien tulokset (myös terveeksi/ei-kantajaksi testatut), purentaan ja hammaspuutoksiin liittyvät asiat, takakannuksien ilmeneminen, lisääntymiseen liittyvät poikkeavuudet sekä eläinlääkärin diagnosoimat perinnölliset viat ja sairaudet, kuten epilepsia. Tarkoituksena on, että omistaja voi koska tahansa ilmoittaa ja täydentää koiransa tietoja tietokantaan, tai halutessaan pyytää koiransa poistettavaksi tietokannasta. Ilmoittaja vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Lisätietoja tietokannasta on tarjolla vuosikokouksessa keväällä 2020. Terveystietokanta-työryhmälle voi esittää kysymyksiä sähköpostitse terveys.schipperke(at)gmail.com. Sähköpostin kautta voi laittaa myös ideoita ja ehdotuksia siitä, mitä tietoja terveystietokannasta toivoisi löytyvän.