Valikko Sulje

Vuosikokouskutsu

Kuva Laura Saranpää

Vuosikokouskutsu

Suomen Schipperkekerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lauantaina 9.3.2024 Lahdessa, ABC-Renkomäki klo 12.00.
Ilmoittaudu viimeistään Torstaina 7.3.2024 sähköpostiosoitteeseen hallitus(at)schipperke.fi jos haluat liittyä kokoukseen Teamsin kautta.
Mikäli valtuutat jonkun toisen osallistumaan puolestasi, niin ilmoita asiasta jäsensihteerille: jasenet(at)schipperke.fi

Kokouksen alussa palkitaan paras näyttely-, agility-, toko-, rallytoko-, sekä koiratanssi schipperke sekä vuoden kasvattaja.

Kahvitarjoilu

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä seuraavan vuoden (2025) jäsenmaksut.
9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi (2)varajäsentä.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä
12. Valitaan henkilöt kenneljärjestöjen kokouksiin.
13. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
14. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle 1. helmikuuta mennessä
15. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen
yhdistyslain 23 pykälän määräykset
16. Kokouksen päättäminen