Valikko Sulje

Yhdistys

Schipperke puuvaunussa
Kuva: Susanna Stenberg

Yhdistyksen historia ja nykypäivä

Rodun harrastajat järjestäytyivät 29.5.1979 Suomen Seura- ja kääpiökoirayhdistyksen alaisuuteen, jolloin perustettiin Schipperke-alajaosto. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Loviisalainen Elisabeth Snickars. Alajaosto jatkoi toimintaansa vuonna 1986 perustetun Suomen Kääpiökoirat ry:n (SKKY) alaisena. Suomen Schipperkekerho ry rekisteröitiin omaksi yhdistyksekseen vuonna 2000 ja vuodesta 2010 eteenpäin Suomen Schipperkekerho ry on toiminut rotua harrastavana yhdistyksenä. Rotujärjestönä toimii edelleen Suomen Kääpiökoirat ry.

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitus asettaa tarpeellisen määrän alaisuudessaan toimivia toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä.

Suomen Schipperkekerho ry on jäsenenä

Tavoitteet ja toiminta

Suomen Schipperkekerho ry:n tavoitteena on edistää puhdasrotuisen schipperken kasvatusta ja pitoa.

Yhdistys järjestää jäsenistölleen erilaisia tapahtumia, mm. leirejä ja vuosittaisen oman erikoisnäyttelyn. Yhdistys seuraa jalostus- ja terveystilanteen kehittymistä sekä julkaisee 4 kertaa vuodessa LAIVIS-lehteä. Lehti sisältää uutisia, tiedotteita, tapahtumailmoituksia, eri lajien tuloksia, kuvia ja jäsenistön artikkeleita eri aiheista.

Yhdistyksessä toimii pentuvälitys, josta saa tietoja myyntiin tulossa olevista pennuista tai jo myynnissä olevista pennuista. Pentuvälitys vastaa myös rodun luonnetta ja terveyttä koskeviin kyselyihin yhteistyössä jalostustoimikunnan kanssa.

Jalostustoimikunnan kokoonpano vahvistetaan vuosittain uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.  Jalostustoimikunnan tehtävänä on turvata suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuus. Toimikunta seuraa rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla sekä rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa niiden mahdollisista vaikutuksista rotuun. Jalostustoimikunta kerää ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuoto seikoista, vastaa jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta, ohjaa ja neuvoo jalostukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi toimikunta järjestää jalostustarkastuksia ja ylläpitää ihanneprofiileja, järjestää koulutustilaisuuksia ja valmistaa koulutusmateriaalia sekä jalostusta käsitteleviä artikkeleita, ylläpitää jalostusuroslistaa sekä pentuvälityslistaa.

Yhdistyksen näyttelytoimikunta asetetaan vuodeksi kerrallaan ja se vastaa erikoisnäyttelyjen järjestämisestä

Jäsenmäärä

Jäsenmäärä on vuodesta 2007 pysynyt suhteellisen tasaisena. Vuoden 2018 joulukuun alussa jäseniä oli 290. Näistä varsinaisia jäseniä oli 254, perhejäseniä 17, nuorisojäseniä kuusi, kunniajäseniä yhdeksän ja ainaisjäseniä neljä.